זכאות והצטרפות | מועדון עדיף - לאנשים עם מוגבלות ונכים

זכאות והצטרפות

זכאות

נכה הוא בעל לקות פיזית, נפשית, מנטלית, התפתחותית, רגשית, קוגניטיבית אשר האדם לקה בה במהלך חייו כתוצאה מתאונה, מחלה, או כמום מולד.

נכה הוא מי שמוכר ע”י המוסד לביטוח לאומי (קצבה), משרד התחבורה (תו נכה), משרד הרווחה, מס הכנסה (הקלות במס) ו/או ע”י אחד מהארגונים / עמותות ו/או חברות הביטוח.

למועדון זכאי להצטרף כל אדם עם מוגבלות (נכות ו/או לקות ו/או מחלה קשה) הנושא אישור ממוסד ממשלתי ו/או רשות ו/או עמותה.

בנוסף זכאים לכרטיס אשראי של מועדון עדיף בני משפחה מקרבה ראשונה (הורים וילדים בלבד, ולא יותר מ- 4 משורשרים לנכה זכאי במשק בית)

קטינים בעלי מוגבלויות /נכות יצטרפו באמצעות ההורים והכרטיס יהיו מחשבון בנק של ההורים.

נכה / בעל מוגבלות שאינו כשיר ו/או תלותי במטפל ו/או תומך יצורף למועדון ע”י אישור האפוטרופוס שלו והכרטיס יהיה ע”ש האפטרופוס (משורשר לזכאי להצטרף).

המועדון מפרסם תקנון הצטרפות מפורט באתר המועדון.

דמי חבר

דמי חבר בסך 10 ש”ח בחיוב חודשי – למצטרפים באמצעות הנפקת כרטיס אשראי “עדיף” ופטור מלא מדמי כרטיס למשך שלוש שנים.

לקוחות בנק הפועלים המצטרפים באמצעות שיוך כרטיס האשראי שברשותם למועדון – ללא חיוב דמי חבר.

לעיון בתקנון עמיתים של מועדון “עדיף”