עסק חברתי | מועדון עדיף - לאנשים עם מוגבלות ונכים

עסק חברתי

מועדון עדיף נוסד בהגדרתו כעסק חברתי השואף לתת ביטוי לקידום מטרה חברתית באמצעות פעילות עסקית.

בבסיס פעילות המועדון שוכנת היוזמה החברתית לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות תוך ניהול משק הבית בחסכון, כאשר הוצאתה של היוזמה מן הכוח אל הפועל נעשית באמצעות פעילות עסקית המבוססת על איתור צרכיהם של אנשים עם מוגבלות והתאמת פתרונות, שירותים ומוצרים בהנחות והטבות ייחודיות להם.

מועדון עדיף מחויב להגשמת המטרה החברתית העומדת ביסוד הקמתו, ולכן המועדון אינו ממקסם רווחיו בדומה לעסק “רגיל” אלא חולק ברווחיו עם הקהילה שלמענה הוא פועל באמצעות סבסוד מוצרים ושירותים להוזלה משמעותית בעלויות ותמיכה בפעילות הארגונים והעמותות לטובת קהילה זו.

שמנו לנו למטרה להיות שותפים למהלך לאומי שבו קהילת אנשים עם מוגבלות הופכים לתורמים יותר מנתרמים תוך תרומה לכלכלה המקומית בכלל ולכן בחרנו לוותר במודע על מקסום רווחים לטובת קידום המטרה החברתית לצד רווחיות וקיימות.

אנחנו במועדון עדיף מאמינים כי כל עמית במועדון הוא שותף לכוח צרכני גדול המניע את גלגלי הכלכלה, הצריכה והחברה ומאפשר למועדון לפעול כמודל יציב, יעיל וארוך טווח לקידום נושאים חברתיים מחד ומאידך להביא לשיפור חיי כל עמית ועמית באמצעות יתרון הגדול של כוח זה להגדלה והעמקה של הנחות, הטבות, שירותים ומוצרים מכל תחומי החיים.

מועדון עדיף שואף להגשמת מטרות חברתיות, תוך השגת רווחיות כלכלית – באמצעות כלים עסקיים וללא פילנתרופיה של תרומות ומענקים.

בעסק חברתי מתן המימון הוא השקעה ושותפות אמת. משמעות הדבר היא שהכסף שהושקע במיזם יחזור אל המשקיעים במועדון ויאפשר להם לממן הקמת עסקים חברתיים נוספים שיובילו שוויון תעסוקתי ורווחה כלכלית.

כל עמית ועמית במועדון אשר מנהל את ההכנסה הפנויה באמצעות כרטיס אשראי “עדיף” הוא משקיע חברתי ושותף לכוח שמוביל את המהפיכה הגדולה לשיפור איכות החיים של אדם עם מוגבלות ושילובו בחברה בכלל.