תנאי רישום

1 .ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש. הרישום במקום ביום האירוע הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

2 .תכנית האירוע נתונה לשינויים הן בשעות הכנס ו/או שעות ההרצאות ו/או המרצים.

3 .בסיום ההרשמה ישלח אישור הרשמה. נא להביא את אישור לעמדות הרישום ביום הכנס.

4 .מקומך יישמר עד 30 דקות (חצי שעה) לפני פתיחת האירוע. אנא להגיע בזמן. לאחר מועד זה הכיסא לא יישמר ויינתן לנרשמים במקום.

כניסת מבקרים לתערוכה – הערות חשובות:

  1. 1. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות שלא לאשר כניסתו של מבקר לתערוכה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתקנון, במידה והוא אינו שייך לענף, לרבות, במקרה בו בוצעה הרשמה מראש ו/או הוצג אישור הרשמה מוקדמת או הזמנה.
  2. בשל אופייה המקצועי של התערוכה לא תתאפשר כניסת תינוקות, עגלות )ומנשאים(, ילדים ונוער מתחת לגיל 18 בכל מקרה, לא עם הזמנה לא בתשלום ולא בליווי מבוגר.
  3. כניסת מבקרים תתאפשר עד חצי שעה לפני נעילת התערוכה.